Cryptocurrency Prices by Coinlib

فدرال رزرو آمریکا میگوید “موج افزایشی” قیمت در رمزارزها باعث افزایش ریسک میشود

Keon

Well-known member
Screenshot 2021 07 10 at 20 05 34 Fed Says Surge in Crypto Prices Reflects Increased Risk Appetite CoinDesk 1 - فدرال رزرو آمریکا میگوید موج افزایشی قیمت در رمزارزها باعث افزایش ریسک میشود

بانک فدرال رزرو آمریکا افزایش ناگهانی قیمت رمز ارزها را متمایز و جدا از ثبات سیستم مالی نشان داد. با توجه به گزارش Bloomberg ، این اولین بار است که فدرال رزرو این کار را کرده است.

بانک مرکزی آمریکا ، گزارش شش ماهه اول سیساست پولی خود را ارائه کرد و گفت افزایش قیمت انواع رمز ارزها نشان دهنده تمایل سرمایه گذاران به ریسک بیشتر میباشد. درحالی که مقامات داخلی فدرال رزرو قبل از این درمورد رمز ارزها بحث کرده بودند ، این موسسه به ندرت از رمز ارزها به عنوان شاخص برای توجه کردن به شرایط گسترده بازار استفاده کرده است.

تغییرات کوچک در اصل موضوع ، باعث شده است که فدرال رزرو نگاه نزدیک تری به رمز ارزها داشته باشد. مقام ارشد فدرال رزرو در ماه های اخیر خود را برای ملاقات با چهره های اصلی این صنعت و رویارویی با سوالات سیستماتیک رمز ارزها ، مانند چگونگی ادامه پروژه دلار دیجیتال آماده میکند.

حتی دراینصورت ، یک فریاد کوچک تغییری در دریا ایجاد نمیکند. گزارش 69 صفحه ای که ماهرانه در مورد رمز ارزها جمع اوری شده است ، توضیح بیشتری درمورد ، انعطاف پذیری ، چشم انداز یا تاثیر آنها بر سیاست های پولی نمیدهد. این مجموعه به قسمت گسترده ریسک قیمت رمز ارزها که بین قیمت پایه و بازدهی سرمایه میباشد اشاره کرده.

اگر سرمایه گذار خطر ریسک را کاهش دهد ، کارمزد ها به صورت چشمگیری افزایش یابند ، ممکن است قیمت دارایی های رمز ارز کاهش یابد.
 
بالا