Cryptocurrency Prices by Coinlib

KOROSH

Member
ویژگی-های-مستر-کارت-و-ویزا-کارت.png
مستر کارت در سه سطح ارائه می ‌شود که شامل سطح پایه، سطح جهانی، و سطح ممتاز جهانی است. ردیف پایه خدماتی همانند ویزا کارت دارد؛ به ‌عنوان مثال:

  • پرداخت صدمه ‌ی ناشی از تصادف ماشین غیر ‌اجاره‌ ای
  • محافظت علیه کلاهبرداری
  • کمک‌ های سفرهای اضطراری
  • جایگزینی کارت
  • ضمانت ‌های تمدید‌ شده را شامل می ‌شود.
البته مستر کارت یک سرویس قابل‌ توجه نیز دارد که ویزا آن را ارائه نمی ‌دهد و آن حفاظت از قیمت است؛ به این صورت که اگر کالایی به مبلغی خریداری شود و حداکثر تا ۶۰ روز بعد از خرید مبلغ آن کاهش یابد، مستر کارت اختلاف قیمت را پرداخت خواهد کرد. بنابراین، در این شرایط، در واقع مستر کارت از ضرر شما جلوگیری می‌کند.

  • توجه داشته باشید اگر چه ویزا کارت خودش پیشنهاد حفاظت از قیمت ندارد، در عوض بعضی از بانک‌ هایی که صادر کننده ‌ی ویزا کارت هستند از تغییرات قیمت محافظت می‌‌کنند. نکته ‌ی دیگر اینکه هرگونه مبلغی که شما برای استفاده از مستر کارت خود به بانک‌ های خود پرداخت می ‌کنید، به حساب بانک اضافه می ‌شوند و نه به حساب مستر کارت.
با این توضیحات شاید انتخاب بین ویزا و مسترکارت برای برخی افراد تفاوت جزئی داشته باشد؛ اما مسلماً منطقی ‌تر به نظر می ‌رسد اگر وقت خود را صرف این کنید که بدانید بانک صادر کننده چه مزایایی در ازای کارت ارائه می ‌دهد؛ مثلاً خرید، برداشت، و پاداش درآمد. با این کار مطمئناً از مزایای بیشتری برخوردار خواهید شد.
 
بالا